מן העתונות

 

 

     לאור מדריכה הוליסטית ראיון בתוכנית ראיון עם לאור פז נוירוזן.

      תוכנית רדיו שהשתתפתי בה, מוזמנים להיכנס ולהקשיב מדקה 50.

      כתבה שלי באלטרנטיבי, מוזמנים להיכנס לקרוא.

      כתבה בלאישה

 

 

כתבה בלאישה